Muchomorki

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
DATA  CEL I DZIAŁANIE ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE

ŚRODA

22.04.2020

1,,Obietnica ''-I.Salach

-uważne słuchanie wiersza

-rozmowa rodziców z dziećmi na temat niebezpieczeństw zagrażających środowisku ze strony człowieka

2.Bajka-,,Gdzie ja mieszkam-las''

-uważne oglądanie bajki

-utrwalenie wiadomości na temat zwierząt mieszkających w lesie

-przesłanie treści wiersza i pytań na mesengera grupowego

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=gdzie+ja+mieszkam+las

 

3.Zabawa ruchowa dla dzieci,,Głowa ,ramiona,kolana,pięty''

-doskonalenie sprawności ruchowo-rytmicznej

-rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał

 

https://www.youtube.com/results?search_query=g%C5%82owa+ramiona+zabawa+ruchowa

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

                     DATA                      

           CEL   I   DZIAŁANIE                       

         POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE                              
     21.04.2020

 

1." Gimnastyka dni tygodnia"- zabawa ruchowa na podstawie

     wiersza I. Dziubak

-  dziecko ćwiczy pamięć

-  próbuje samodzielnie powtarzać wiersz

-  naśladuje ruchy opiekunki

nagranie opiekunki wysłane na messengera grupowego
        WTOREK

 

2. Uczymy się dni tygodnia- UBU uczy

-  uważnie ogląda program

-  próbuje samodzielnie powtarzać dni tygodnia

- samodzielnie dopasowuje obrazki do dni tygodnia

   https://www.youtube.com/watch?v=UzTuxynD6y8&vl=pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
DATA CEL I DZIAŁANIE ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE

 

 

PONIEDZIAŁEK    

20.04.2020r.

Skąd się wzięło mleko? 

- uważnie słucha nagrania

-rozwija pamięć słuchową i muzyczną

https://www.youtube.com/watch?v=y_gXAlEJCik
 

Tylko nic nie mówcie krowie... słuchanie fragmentu wiersza połączone z rozmową na temat utworu.

-słucha z uwagą wiersza

-znajduje odpowiedzi na zadane pytania

nagranie przez opiekunkę na messengerze dostępne na stronie Muchomorki
 

Zabawa ruchowa Doremisie- tydzień liczy 7 dni

-bierze udział w zabawie ruchowej

-doskonali umiejętność nauki dni tygodnia

https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 
Data CEL I DZIAŁANIE ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE

CZWARTEK

16.04.2020

1,,Traktor – słuchanie wiersza C.P. Tarkowskiego.

Stoi traktor na podwórzu,
zabłocony, cały w kurzu.
Latem pełni ważną rolę,
bo wyjeżdża często w pole,
ciągnie, orze i bronuje –
bardzo ciężko tam pracuje.

-uważne słuchanie wiersza,wypowiadanie się na jego temat

-Zapoznanie z wyglądem traktora

2.,,Jedzie traktor” – zabawa ruchowa z elementami dźwiękonaśladowczymi połączona z pracą z KP2.20.''

-naśladuje odgłosy traktora

-rozwijanie motoryki dużej i małej

-wdrażanie do estetycznego wykonania pracy

3. "Piosenka dla dzieci Traktor"

-czerpie radość z wysłuchanej piosenki

-próbuje samodzielnie powtarzać slowa piosenki

wiersz C.P. Tarkowskiego

-praca z KP2.20,kredki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fx-Em-OEzv7g%3Ffbclid%3DIwAR3jXDlrva0n-zjPUJFujIq6hpS-40Aow7x8YXwMkQX2k2I1asocEBg_o8o&h=AT1YkH25fyjXGaZDn-MUBuQa_

sRLqRhDMBgPwWZDTx0eXorB0vxA9Z_

yioXLteOJTYVZHkmAlZJFhnHEL_50xxEXJQLAmYTrFBmmX5368rbLPwLfjhvjc1QGLsWFwS94aDUCB

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Data CEL I DZIAŁANIE ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE

CZWARTEK

16.04.2020

1,,Kurczątko'' W.Szumanówna-wiersz zagadka

-uważne słuchanie wiersza,wypowiadanie się na jego temat

-rozwiązywanie zagadki

2.,,Zagubione jajka''

-rozwijanie umiejętności liczenia,porównywania zbiorów

-doskonalenie sprawności manualnej

-nagranie dostępne na mesengerze grupy Muchomorki

 

 

-praca z KP2.19,kredki

 

3.,,Bajka o jajkach''

-doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i oglądania bajki,oraz wypowiedzi na jego temat.

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

 

                 DATA                                                CEL I DZIAŁANIE                                                ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE                                                       
15.04.2020

1.  " Awantura"- wysłuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej.

  - dziecko rozwija umiejętność uważnego słuchania

  -udziela odpowiedzi na pytania dotyczące wiersza

  - naśladuje odgłosy zwierząt z gospodarstwa wiejskiego

   przesłanie treści wiersza i pytań  na messengera grupowego
ŚRODA

2.  " Stary Donald farmę miał"- utrwalanie słów i melodii piosenki

    w języku angielskim.

  - czerpie radość z wysłuchania piosenki

  - próbuje samodzielnie potarzać słowa piosenki

  - próbuje naśladować odgłosy zwierząt

https://www.youtube.com/watch?v=1J4kHoBOdQ0

 

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 DATA  CEL I DZIAŁANIA   POMOCE

 PONIEDZIAŁEK

14.04.2020r.

 1.Rolnik sam w dolinie- tradycyjna zabawa ruchowa

- dziecko uważnie słucha piosenkę

- próbuje śpiewać samodzielnie

-dziecko doskonali sprawność fizyczną

 https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4
 

 2. Jestem rolnikiem "- przybliżenie dzieciom pracy rolnika

- uważnie słucha wypowiedzi opiekunki

-odgaduje zagadki i urządzenia, którymi posługuje się rolnik w swojej pracy

 - nagranie przez opiekunkę dostępne na messengerze grupy Muchomorki

-  https://www.youtube.com/watch?v=FNvZVvk0eZE

 

 

 3. Pieczywo- słuchanie wiersza

- uważnie słucha wiersza

-poznaje kolejność zdarzeń

 

 - nagranie przez opiekunkę dostępne na messengerze grupy Muchomorki

 

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

intendent@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl