PLAN PRACY GRUPA MUCHOMORKI

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
DATA CEL I DZIAŁANIA ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE

Środa

06.05.2020

1.,,Rytmiczna rozgrzewka''

-dziecko uważnie słucha i powtarza treść piosenki

-rozwija umiejętność reagowania na sygnały

-doskonali sprawność fizyczną

2.,,Gniazdo Białego Orła''-baśń

-uważne oglądanie baśni

-poszerzenie wiedzy na temat symbolu narodowego

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0

 

3.,,Orzeł Biały''-praca plastyczna

-wykonuje pracę plastyczną z pomocą rodzica

-rozwijanie kreatywności i twórczości u dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=jjMBuPt6aVY

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

intendent@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl