PLAN PRACY GRUPA MUCHOMORKI

Drukuj
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
DATA CEL I DZIAŁANIA ŚRODKI I POMOCE  DYDAKTYCZNE

WTOREK

19.05.2020

1.Wiersz M.Strzałkowskiej,,Przytul stracha''

-uważnie słucha treść wiersza

-wypowiada się na jego temat

-poszerza zasób słownictwa

2.Praca plastyczna,,Strach na wróble''

-rozwijanie zdolności  manualnych

-rozwijanie kreatywności u dzieci

3.Zabawa ruchowa,,Do góry i na dół''

-dziecko uważnie słucha treści piosenki

-rozwija sprawność fizyczną u dzieci

Nagranie dostępne na meesengerze grupy,, Muchomorki''

 

 

 

Rolki po papierze toaletowym,kolorowy papier,patyczki

 

 

 

ihttps://www.youtube.com/watch?v=qLmQ4gylgXk