PLAN PRACY GRUPA MUCHOMORKI

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
DATA CEL I DZIAŁANIA ŚRODKI I POMOCE  DYDAKTYCZNE

WTOREK

19.05.2020

1.Wiersz M.Strzałkowskiej,,Przytul stracha''

-uważnie słucha treść wiersza

-wypowiada się na jego temat

-poszerza zasób słownictwa

2.Praca plastyczna,,Strach na wróble''

-rozwijanie zdolności  manualnych

-rozwijanie kreatywności u dzieci

3.Zabawa ruchowa,,Do góry i na dół''

-dziecko uważnie słucha treści piosenki

-rozwija sprawność fizyczną u dzieci

Nagranie dostępne na meesengerze grupy,, Muchomorki''

 

 

 

Rolki po papierze toaletowym,kolorowy papier,patyczki

 

 

 

ihttps://www.youtube.com/watch?v=qLmQ4gylgXk

     

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

intendent@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl