Muchomorki

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
DATA CEL I DZIAŁANIA ŚRODKI I POMOCE  DYDAKTYCZNE

WTOREK

19.05.2020

1.Wiersz M.Strzałkowskiej,,Przytul stracha''

-uważnie słucha treść wiersza

-wypowiada się na jego temat

-poszerza zasób słownictwa

2.Praca plastyczna,,Strach na wróble''

-rozwijanie zdolności  manualnych

-rozwijanie kreatywności u dzieci

3.Zabawa ruchowa,,Do góry i na dół''

-dziecko uważnie słucha treści piosenki

-rozwija sprawność fizyczną u dzieci

Nagranie dostępne na meesengerze grupy,, Muchomorki''

 

 

 

Rolki po papierze toaletowym,kolorowy papier,patyczki

 

 

 

ihttps://www.youtube.com/watch?v=qLmQ4gylgXk

     

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
DATA CEL I DZIAŁANIA ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE

PIĄTEK

15.05.2020

1.Muzyczne krążki   - zabawa ruchowa przy muzyce.

- doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał

-zachęcenie do imprpwizacji muzycznej

2. " Ciekawy instrument"- praca plastyczna 

 - zachęcanie do samodzielnego konstruowania instrumentów perkusyjnych

3. " Piosenka jestem muzykantem" - wysłuchanie słów i melodii piosenk z pokazywaniem

-doskonalenie umiejętności łączenia muzyki z określonymi gestami

-ilustracja zabawy muzyczne dostępna na messengerze grupy "Muchomorki"

- instrukcja  dostępne na messengerze grupowym

-https://youtu.be/or-xxFjWMy0

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
DATA CEL I DZIAŁANIA ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE

CZWARTEK

14.05.2020

1.Instrumenty muzyczne  - zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi

2. Zagadka muzyczna 

 - dziecko odgaduje po dźwięku, jaki to instrument

 - uważnie słucha dźwięków

3. " Piosenka o instrumentach" - wysłuchanie słów i melodii piosenki

 

 

-ilustracja przedstawiająca instrumenty muzyczne dostępna na messengerze grupy "Muchomorki"

- nagranie opiekunki dostępne na messengerze grupowym

 

 

-Zespół Dziecięcy Tęczowe Nutki- nagranie dostępne na messengerze grupowym

 

 

     

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

DATA

           CEL I DZIAŁANIA        ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE
ŚRODA 13.05.2020

1.Wiersz ,,Orkiestra''A.Frączek.

-uważne słuchanie wiersza i wypowiadanie się na jego temat

-rozpoznawanie i podawanie nazw instrumentów

-nagranie dostępne na meesengerze grupy,, Muchomorki''
 

2.,,Trzech muzyków z kontrabasem''-piosenka dla dzieci.

-uważne słuchanie piosenki

-powtarzanie treści piosenki

3.Praca z KP2.27

-utrwalenie wiedzy dotyczącej instrumentów

-doskonalenie małej motoryki

https://www.youtube.com/watch?v=Hhs1nJDeafU

 

KP2.27,kredki

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 DATA

 CEL I DZIAŁANIE

 

 POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE
 12.05.2020r.

 CO CZUJESZ-  WYSŁUCHANIE WIERSZA PT. "GDY CI SMUTNO..." DOMINIKA NIEMIEC

- uważne słuchanie utworu

- rozmowa z dziećmi na podstawie treści utworu

- rozumie słowo przyjaciel

 wiersz nagrany przez opiekunkę dostępny na messengerze grupy 'Muchomorki'
 WTOREK

 POCIESZ PRZYJACIELA - nauka wierszyka. 

- uważnie słucha wiersza

- powtarza jego treść

- doskonali znaczenie słowa przyjaciel

 wiersz nagrany przez opiekunkę dostępny na messengerze grupy 'Muchomorki
 

 PRACA KP2.29 

-rozpoznaje i podaje nazwy emocji

 

 Karty pracy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 DATA  CEL I DZIAŁANIE              POMOCE DYDAKTYCZNE    
 11.05.2020 r.

 ZABAWA RUCHOWA PRZY MUZYCE "MAM CHUSTECZKĘ HAFTOWANĄ"

- doskonali sprawność fizyczną

- uważnie słucha i powtarza słowa piosenki

- próbuje zaśpiewać samodzielnie

 https://www.youtube.com/watch?v=Wug8EPjIChY  
 PONIEDZIALEK 

 CO SIĘ WYDARZYŁO W PLUSZĄTKOWIE

- doskonali umiejętność słuchania i rozumienia tekstu opowiadania

- dziecko odpowiada na pytania dotyczące treści opowiadania

 nagranie opiekunki opowiadającej dzieciom historię na podstawie tekstu M. Rosińskiej, dostępne stronie grupy   
 

 PRACA  PLASTYCZNA - MÓJ PLUSZAK

- rozwija kreatywność i twórczość

- doskonali sprawność manualną

 kartka, kredki, mazaki  

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

intendent@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl