Marzyciele

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dzieci z grupy "Marzyciele" wspólnie z pozostałymi przedszkolakami wzięły czynny udział w Akcji Sprzątanie Świata.

 

Jak wiadomo, każdego roku Akcja Sprzątanie świata – Polska odbywa się pod innym hasłem. Tym sposobem chcemy zwrócić uwagę na różne problemy związane z nami – ludźmi – w kontekście faktu, że… śmiecimy.

Tym razem szczególną uwagę poświęcimy plastikowi, a właściwie – jak mówią eksperci – odpadom z tworzyw sztucznych.

Jak pokazują badania, Polak na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… to tylko wierzchołek góry lodowej. A przecież możemy zastanowić się nad redukcją lub nawet zrezygnowaniem z niektórych plastikowych produktów, których używamy każdego dnia. Znikoma wydaje się też nasza wiedza na temat tego odpadu w ogóle, bo przecież nie chodzi o pozbycie się tego jakże cennego surowca, ale o jego recykling, a tym samym poprawną segregację naszych domowych śmieci. Problemowi plastiku, który przecież jest nie tylko w Polsce i nie tylko polski, będziemy chcieli zatem poświęcić naszą uwagę w tegorocznej Akcji Sprzątanie świata – Polska. 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt ponad podziałami którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET.

 

Grupa " Marzyciele" również biorze w nim udział. W pierwzych tygodniach września uczymy się co to jest segregacja i o jakiś pojemników powinniśmy wrzucać poszczególne odpady.

 

Kampania „Działaj z imPETem!” ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę mieszkańców na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu.

Opakowania typu butelka PET są powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Rocznie na polski rynek trafia ich ponad 200 tysięcy ton. Poddawanych recyklingowi jest ok. 50 % z nich, pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim. Już z 5 butelek PET można zrobić torbę na zakupy, a 35 wystarczy, aby wyprodukować bluzę polar.

 

Od września ruszyła I edycja działań dla przedszkoli! 

 Poruszane tematy podane są w przyjaznej, kolorowej formie dopasowanej do wieku najmłodszych odbiorców.

Uważamy, że tylko poprzez edukację, najlepiej rozpoczętą już od najmłodszych lat, możemy wspólnie poprawić stan środowiska naturalnego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

15.09.2020 dzieci z grupy Marzyciele miały okazję postać historię dziewczynki o imieniu Vashti.

Dowiedziały się, że każde z nas ma talent tylko trzeba go odkryć.

Wzięły udział we wspólnych zabawach oraz wykonywały pracę plastyczną z użyciem farby i własnych paluszków.

Wspaniałe i bardzo ciekawe doświadczenie.

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W tym roku grupa " Marzyciele" dołączyła do Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego mającego na celu popularyzację muzyki klasycznej oraz propagowanie Muzogramów i ich wszechstronnego wpływu na rozwój  i kaształcenie dzieci.

 

WRZESIEŃ – Contradanza nr 3 (Beethoven)

TEMAT MIESIĄCA: Nasza pierwsza przygoda z Muzogramami!

 

Najważniejsze cele zajęć realizowanych w oparciu o Muzogramy:

- Rozwijanie sprawności manualnej,

- Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej,

- Stymulacja wielozmysłowa,

- Obcowanie z muzyką klasyczną,

- Aktywne słuchanie muzyki,

- Kształtowanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,

- Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz wrażliwości na muzykę,

- Doskonalenie pamięci muzycznej,

- Kształtowanie poczucia rytmu,

- Rozwijanie podstawowych umiejętności niezbędnych do nabycia umiejętności czytania i pisania. 

 

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Temat: Bezpieczne wakacje.

1.Zapoznanie się z melodią i słowami piosenki: Fasolki „Kropelka złotych marzeń”. Nauka i próba zaśpiewania:

https://www.youtube.com/watch?v=LxOSF8IDYTo

2.Zapoznanie się z planszą dotycząco zasad bezpiecznego spędzania wakacji zał 1.

3.Wykonanie kart pracy zał 2.

4.Wysłuchanie piosenki na temat bezpiecznych wakacji: Zozi „Bezpieczne wakacje”:

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM

Załączniki:
Pobierz plik (Zał 1 26.06 Bezpieczne wakacje.jpg)Zał 1 26.06 Bezpieczne wakacje.jpg[ ]290 kB
Pobierz plik (Zał 2 26.06.png)Zał 2 26.06.png[ ]81 kB

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Temat: Moje wakacje

1.Obejrzenia bajki: Niestraszki w internecie „ Jedziemy na wakacje”:

https://www.youtube.com/watch?v=-pZTlOj6B60

2.Wykonanie kart pracy KP4.40.

3.Wysłuchanie bajkowiska: Bajkowisko.pl „Julka Pająk i atrakcje”:

https://www.youtube.com/watch?v=o5DyHwterbk&t=43s

4.Wykonanie pracy plastycznej: „ Moje wymarzone wakacje”- dzieci rysują lub malują miejsca, które chciałyby odwiedzić w wakacje lub rzeczy, które chciałyby robić w czasie wakacji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Temat: W co się bawić latem

1.Zapoznanie się z treścią wiersza Jan Brzechwa „Przyjście lata”. Dzieci wymieniają zwierzęta i pojazdy jakimi według nich przybyło lato.

Jan Brzechwa

„ Przyjście lata”

I cóż po­wie­cie na to,
Że już się zbli­ża lato?

Kret skrzy­wił się po­nu­ro:
- Przy­je­dzie pew­nie furą.

Jeż się na­je­żył sro­dze:
- Ra­czej na hu­laj­no­dze.

Wąż syk­nął: - Ja nie wie­rzę.
Przy­je­dzie na ro­we­rze.

Kos gwizd­nął: - Wiem coś o tym.
Przy­le­ci sa­mo­lo­tem.

- Skąd zno­wu - rze­kła sro­ka -
Nie spusz­czam z nie­go oka

I w ze­szłym roku, w maju,
Wi­dzia­łam je w tram­wa­ju.

- Nie­praw­da! Lato zwy­kle
Przy­jeż­dża mo­to­cy­klem!

- A ja wam to do­wio­dę,
Że wła­śnie sa­mo­cho­dem.

- Nie­praw­da, bo w ka­re­cie!
- W ka­re­cie? Cóż pan ple­cie?

- Oświad­czyć mogę krót­ko,
Przy­pły­nie wła­sną łód­ką.

A lato przy­szło pie­szo -
Już łąki nim się cie­szą

I sto­ją całe w kwia­tach
Na po­wi­ta­nie lata.

2.Wykonanie kart pracy  KP4.39.

3.Obejrzenie bajki: Bolek i Lolek „ Morska przygoda”:

https://www.youtube.com/watch?v=UNQunVpD6mI

4.Taniec do znanej piosenki: Małgorzata Kosik „Ręce do góry”:

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

intendent@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl