• slider5
  • slider1
  • slider5
  • slider5

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE ,,SMERFOWA KRAINA’’ ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI DO UDZIAŁU W KONKURSIE DOTYCZĄCYM KĄCIKÓW EDUKACYJNYCH W PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU PT.

" KĄCIK MATEMATYCZNY W NASZEJ SALI”
Konkurs ogłoszony jest z okazji Ogólnopolskiego Dnia Matematyki, obchodzonego 12 marca.

CELE KONKURSU

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez korzystanie z własnoręcznie stworzonych matematycznych pomocy dydaktycznych,

-stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

- rozwijanie doświadczeń konstrukcyjno-technicznych,
-rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecięcej,
-rozwijanie umiejętności pracy w zespole bądź grupie,

REGULAMIN KONKURSU " KĄCIK MATEMATYCZNY W NASZEJ SALI” 

1.Konkurs skierowany jest do wszystkich grup przedszkolnych i żłobkowych w naszej placówce. 2.Zadaniem uczestników jest stworzenie z pomocą nauczycieli lub opiekunów w swojej sali kącika matematycznego z własnoręcznie wykonanych przez dzieci matematycznych pomocy dydaktycznych.
3.
Pomoce dydaktyczne mogą być w dowolnym formacie przestrzennym lub płaskim.
4.Każdy kącik powinien być podpisany.

5.Kryteria oceny: pomysłowość uczestników w wyposażeniu kącika we własnoręcznie wykonane pomoce matematyczne, estetyka wykonania, aranżacja przestrzeni sprzyjająca podejmowaniu działań przez dzieci.

6.Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 12 marca 2020 r.

7.Oceny prac dokona powołane przez organizatora jury. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca oraz jedno wyróżnienie. Laureaci zwycięskich grup otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe do swojej sali. Wszystkie dzieci oraz ich opiekunowie otrzymają grupowe dyplomy- podziękowania za udział w konkursie.

8.Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 12.03.2020 r. na stronie internetowej naszego przedszkola smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

9.Zdjęcia zwycięskich Kącików matematycznych zostaną wywieszone w ,,Kąciku dla rodziców” w holu naszego przedszkola.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u koordynatorów konkursu – Anety Siergiej, Katarzyny Nowickiej, Oli Dać.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Contact Information

Address

11-400 Kętrzyn

ul.Wierzbowa 2

Telefon
+48 545 99 98
Email

intendent@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl

PopUp Ogłoszenie rekrutacja

SZANOWNI RODZICE!

                                        REKRUTACJA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGOSMERFOWA KRAINA” W KĘTRZYNIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

                                 Informujemy, że od 20.02.2020r. rozpoczynamy rekrutację  na nowy rok szkolny 2020/2021

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 obowiązani są złożyć deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2020/2021 terminie:   

od 20.02.2020r. do 28.02.2020r.

  UWAGA: Jeżeli do dnia 28.02.2020r. Rodzice nie złożą deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej w nowym roku szkolnym – dziecko będzie usunięte z listy kontynuacji przedszkola.

                / deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku 2020/2021   będą wydawane przez nauczycielki poszczególnych grup/

RODZICE NOWYCH KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

         Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola bip1

                   i złożyć (zgodnie z harmonogramem rekrutacji) od    02.03.2020r  do    13.03.2020r. do godz. 15.00

rodo 

Adresy email: Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Miejski Żłobek Nr. 2 -- iod-zlobek2@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl    

Miejskie Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina 

      -- iod@smerfowa-kraina.ketrzyn.pl